Skip to content

Waarom dit fonds?

Onder meer door de decentralisatie van overheidstaken krijgen lokale en regionale besturen steeds meer invloed op dagelijks leven. Een van de belangrijkste taken van de journalistiek is de controle van de overheidsmacht. Maar juist in de jaren waarin gemeenten meer taken kregen toebedeeld, zagen we een kaalslag in de lokale en regionale journalistiek. De meeste redacties beschikken  over te weinig tijd en middelen om op regelmatige basis ruimte te kunnen maken voor diepgravende (onderzoeks)journalistiek.

Omdat de lokale journalistiek een belangrijke rol behoort te spelen in het functioneren van de democratie heeft de gemeenteraad besloten €250.000 te investeren in een Haarlems Mediafonds. Met een bijdrage uit dit fonds kunnen journalisten, in samenwerking met bestaande lokale media, bijzondere producties tot stand brengen die anders vermoedelijk niet gerealiseerd zouden worden. Onderscheidende journalistiek, verhalen die de inwoners van Haarlem en omstreken meer grip geven op wat er speelt in hun dagelijkse omgeving.

Werkwijze HMF

Het Haarlems Mediafonds wordt beheerd door de onafhankelijke Stichting Haarlems Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek. Deze stichting is notarieel opgericht op 2 maart 2021 en ingeschreven op dezelfde datum in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Haarlem (RSIN 862322029).

Aanvragen voor financiële bijdragen kunnen twee keer per jaar worden ingediend, in het voorjaar en in het najaar. De aanvragen worden beoordeeld door het stichtingsbestuur.
De werkwijze van het fonds is vastgelegd in het reglement.
Meer over de achtergronden en werkwijze van het HMF staat in ons beleidsplan 2021. Onze jaarverslagen zijn ook in te zien.

Het HMF is een ANBI; onze gegevens zijn te vinden in het ANBI-formulier.

Download jaarverslag 2023 Download ANBI-formulier 2023
Download jaarverslag 2022 Download financieel jaarverslag 2022
Download jaarverslag 2021 Download beleidsplan Download reglement

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf onafhankelijke leden die op grond van hun ervaring in de journalistiek zijn benoemd: Tanja van Bergen (voorzitter), Nausicaa Marbe (secretaris), Sheila Sitalsing (penningmeester), Kim van Keken en Janette Luichies.

Frénk van der Linden is ambassadeur van het Haarlems Mediafonds.

De bestuurders van het Haarlems Mediafonds en de bestuursadviseur zijn vrijwilligers, zij ontvangen geen honorarium voor hun werkzaamheden. Indien vacatiegeld wordt betaald, zal dit niet bovenmatig zijn. In verband met de uitoefening van hun functie gemaakte kosten kunnen aan bestuurders worden vergoed, waarbij geldt dat deze uitgaven reëel en proportioneel dienen te zijn. Een overzicht van betaalde vacatiegelden en onkostenvergoedingen wordt opgenomen in de jaarrekening.

Contactgegevens

Postadres:  postbus 4028, 2003 EA, HAARLEM

Je kunt ons ook mailen op ons infoadres.

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring kun je lezen welke gegevens het HMF bewaart en waarom.

Privacyverklaring
Back To Top