Skip to content

In Haarlem zijn al vijftig jaar wijkraden actief. Bedoeld om inwoners meer zeggenschap over hun wijk te geven, maar ook om als ‘oren en ogen’ van de gemeente te dienen. Hoe functioneren de wijkraden vandaag de dag? Hoe zit het met hun bevoegdheden, representativiteit en informatiepositie en wat doen en bereiken ze zoal? Hebben ze nog toekomst? Veel zijn vergrijsd, ‘wit’ en soms hebben ‘vergadertijgers’ er de overhand. Wordt het tijd voor een herformulering? Wat vinden de wijkraden zelf, en de stadsbestuurders: willen die macht wel echt delen? En hoe staan gemeenteraadsleden er tegenover? De gemeente experimenteert intussen met andere vormen van inspraak: de ‘Nieuwe Democratie’ en ook komt de invoering van de nieuwe Omgevingswet nu in zicht. Wat is de positie van de wijkraden in deze ontwikkelingen? Kwesties, die in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 om een antwoord vragen.

Beeld: Veel belangstelling voor vergadering wijkraad Te Zaanen in 1980. Foto Cees de Boer, met dank aan Beeldbank Noordhollands Archief.

Makers:
Marilou den Outer
Mediapartner:
Haarlems Weekblad
Output:
Een serie artikelen die eind 2021 in het Haarlems Weekblad zal verschijnen, plus een debat in De Pletterij.
Bedrag:
8.601 euro
Back To Top