Skip to content

De Tweede Wereldoorlog breekt uit. Wanneer de Duitsers in 1940 Nederland binnenvallen worden de in Nederland wonende Italianen gedwongen om kleur te bekennen. Ze worden verscheurd door dubbele loyaliteit, enerzijds tegen hun fascistische geboorteland en anderzijds tegen hun (door bondgenoot Duitsland bezette) gastland. De meeste durven geen partij te kiezen, bang enigszins voor stigmatisering en uitsluiting door Nederlanders en anderzijds voor repercussies door de Italiaanse autoriteiten. Maar niet Angelo Agosti. Hij kiest partij ’tegen’ zijn eigen fascistische geboorteland. In de jaren 30 is hij als communist actief in de strijd tegen het (opkomende) fascisme en in 1940-1943 doet hij daardoor mee aan het eerste georganiseerde (communistische) verzet in Haarlem.

Hoe ga je om met dilemma’s als gevolg van een dubbele loyaliteit en van een verscheurde identiteit, onder de druk van tragische politieke gebeurtenissen? Hoe komen die tot uiting en hoe worden die (wel of niet) opgelost?

Verborgen stemmen is een spannende journalistieke zoektocht naar een persoonlijk verhaal en beweegredenen, verteld door nazaten en becommentarieerd door historici, waarbij gebruik wordt gemaakt van privégegevens (dagboeken, correspondentie), overleveringen, getuigenissen en (nog niet ontsloten) archiefmateriaal. De resultaten zijn te beluisteren in een podcast en te lezen in een artikel.

Daniela Tasca en Noémi Prent
Haarlems Dagblad
podcast en artikel
6.100
Back To Top