Skip to content

Veel mensen kennen ze: de vier kapotte windmolens die sinds 2014 stilstaan op Schoteroog in Haarlem-Noord. Een aanfluiting, gezien de noodzaak om snel over te schakelen op groene energie. De eigenaar wil ze wel vervangen, maar om verschillende redenen is dat niet goed mogelijk. Wat zijn de belemmeringen? Zet de aanwezigheid van de windturbines in Haarlem wel echt zoveel zoden aan de dijk? Is het geen symboolpolitiek?

Op 30 juli (online) en 10 augustus 2022 (print) verscheen deze publicatie. Op 10 oktober publiceerde het Haarlems Dagblad dit artikel, op 19 oktober dit en dit artikel en op 21 oktober volgde deze publicatie.

Willemien Schenkeveld
Haarlems Dagblad
30 juli / 10 augustus, 10 oktober, 19 oktober (2x) en 21 oktober 2022
Back To Top