Skip to content

Bijna €70.000 voor stimulering regionale journalistiek

Haarlems Mediafonds faciliteert 7 producties

Nieuwe aanvragen kunnen nu worden ingediend

Freelance journalisten en mediaredacties die diepgravende en tijdrovende projecten willen doen waarin Haarlem en directe omgeving centraal staan, kunnen weer een aanvraag doen bij het Haarlems Mediafonds. De tweede aanvraagronde van het dit jaar opgerichte fonds is geopend. Tot 1 november kunnen plannen worden ingediend.

In deze najaarsronde is maximaal 150.000 euro beschikbaar voor journalistieke projecten. De aanvragen kunnen variëren van maximaal 1.500 euro voor een vooronderzoek tot maximaal 50.000 euro voor een grote productie. Met een bijdrage uit het fonds kunnen journalisten met lokale media producties maken die anders vermoedelijk onuitvoerbaar zouden blijven.

Het fonds ondersteunt audiovisuele projecten (bijvoorbeeld podcasts of documentaires) en geschreven pers (dagbladen of websites). Onderscheidende journalistiek die de inwoners van Haarlem en omstreken meer grip geeft op wat er speelt in hun dagelijkse omgeving.

In de eerste ronde, die in mei sloot, kwamen twintig aanvragen binnen bij het HMF. De jury moest scherpe keuzes maken en heeft uiteindelijk 69.132 euro beschikbaar gesteld voor zeven veelbelovende producties:

Over het Haarlems Mediafonds

Het Haarlems Mediafonds beheert een door de gemeente Haarlem beschikbaar gesteld bedrag van 250.000 euro. De gemeente Haarlem beoogt daarmee de regionale journalistiek te versterken. Het onafhankelijke fonds is in het leven geroepen om de kwaliteit van de ingediende aanvragen te waarborgen en aldus inwoners en bedrijven in deze regio een beter beeld te geven van wat er speelt. De deadline van de volgende aanvraagronde is maandag 1 november 2021. Belangstellenden kunnen op www.haarlemsmediafonds.nl het aanvraagformulier vinden en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds.

Back To Top