Skip to content

In Haarlem zijn al vijftig jaar wijkraden actief. Bedoeld om inwoners meer zeggenschap over hun wijk te geven, maar ook om als ‘oren en ogen’ van de gemeente te dienen. Hoe functioneren de wijkraden vandaag de dag? Hoe zit het met hun bevoegdheden, representativiteit en informatiepositie en wat doen en bereiken ze zoal? Hebben ze nog toekomst?

Veel wijkraden zijn vergrijsd, overwegend wit, en soms hebben vergadertijgers er de overhand. Wordt het tijd voor een herformulering? Wat vinden de wijkraden zelf, en de stadsbestuurders: willen die macht wel echt delen? En hoe staan gemeenteraadsleden er tegenover?

De gemeente experimenteert intussen met andere vormen van inspraak: de ‘Nieuwe Democratie’ en ook komt de invoering van de nieuwe Omgevingswet nu in zicht. Wat is de positie van de wijkraden in deze ontwikkelingen? Allemaal kwesties die in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 om een antwoord vroegen. Marilou den Outer ging op zoek naar die antwoorden. Ze schreef een serie van zes artikelen die tussen 21 december en 8 maart werden gepubliceerd in het Haarlems Weekblad. Klik op de afbeelding hieronder om de pdf te openen waarin deze artikelen zijn gebundeld.

Marilou den Outer
Haarlems Weekblad
21 december 2021
Back To Top