Skip to content

HMF ondersteunt journalistiek onderzoek naar windenergie

Het Haarlems Mediafonds gaat het tweede jaar van zijn bestaan in met een groter bedrag in kas dan het bestuur had gewenst. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar van 2021, waarin zeven projecten konden worden ondersteund, ontving het HMF in het najaar zes aanvragen, waarvan er slechts één kon worden toegekend.

Het Haarlems Dagblad krijgt 6500 euro als bijdrage in een onderzoek naar de perikelen met windmolens in en rond de gemeente Haarlem. Hierbij wordt met name ingezoomd op de vraag hoe de nabijheid van luchthaven Schiphol het windenergiebeleid van de gemeente Haarlem beïnvloedt. Ook onderzoekt het Haarlems Dagblad wat het verhaal is achter de vier windmolens die al sinds 2014 stilstaan op schiereiland Schoteroog in Haarlem-Noord.

Van de overige ingediende projecten was één niet journalistiek en ontbrak bij de andere vier een duidelijke focus en/of journalistieke urgentie. Het HMF-bestuur hoopt in de volgende aanvraagrondes (sluitingsdatum 1 mei en 1 november 2022) veel creativiteit aan te treffen, zowel wat betreft de inhoud en aanpak als het beoogde resultaat (film, podcast, internet) van de projectvoorstellen.
Aanvragen voor de voorjaarsronde kunnen hier worden ingediend vanaf woensdag 16 maart.

Over het Haarlems Mediafonds
Het Haarlems Mediafonds beheert een door de gemeente Haarlem geschonken bedrag van 250.000 euro. Met een bijdrage uit dit fonds kunnen journalisten, in samenwerking met bestaande lokale media, bijzondere producties tot stand brengen die anders vermoedelijk niet gerealiseerd zouden worden. Onderscheidende journalistiek, verhalen die de inwoners van Haarlem en omstreken meer grip geven op wat er speelt in hun dagelijkse omgeving.

Het HMF werkt volledig zelfstandig. Aanvragen kunnen variëren van minimaal 1.500 euro voor een vooronderzoek tot maximaal 50.000 euro voor een grote productie.
Het fonds ondersteunt audiovisuele (bijvoorbeeld podcasts of documentaires) en geschreven (print en online) journalistieke producties. Meer informatie vindt u in het reglement.

Back To Top